Ortopedisk Medicin

- för omhändertagande av såväl akuta som långvariga smärttillstånd

Klinisk ortopedisk medicin betyder ortopedisk medicin praktiserad i det dagliga arbetet på praktiken. 

Som ortopedmedicinskt utbildad sjukgymnast arbetar jag med diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelseorganens mjukdelar  d.v.s  muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, slemsäckar (bursor) och mellankotskivor (diskar). 

Utifrån sjukhistoria och metodisk undersökning läggs informationen ihop till en klinisk bild, för att komma fram till orsaken till besvären. 

En behandlings och åtgärdsplan upprättas för att hjälpa dig att bli av med dina symptom på snabbast och mest effektiva sätt.

Du får ”verktyg” att själv kunna hantera situationen i framtiden. Rådgivning angående arbetsställningar, hur du bäst ska träna på gymet för att inte skada dig etc. 

Hjälp till självhjälp kan man säga, där jag fungerar som din ”coach” under en tid.


Så här går det första besöket till;
  • En noggrann smärt/besvärshistoria, där vi utgår från det smärtande stället/området som du söker hjälp för. 
  • På det följer en ortopedmedicinsk undersökning.
  • Med detta som grund ställs en vävnads/funktionsdiagnos och en ortopedmedicinsk bedömning/rehabplan.
  • Beslut om lämplig ortopedmedicinsk behandling och ev en provbehandling, om tid finns.

Hur långt vi hinner under det första besöket beror på hur mycket tid som går åt till varje delmoment.


Viktigt under rehabprocessen är;
  • Information om varför, hur och var ett problem har uppstått. Det kan tex vara att förklara anatomin i anslutning till det specifika problemet och/eller att gå igenom röntgensvar.
  • Förebygga ev fortsatta problem, vilket kan vara att lära sig att själv kunna hantera situationen, förändra ett beteende etc

Samarbete finns med läkare som arbetar enligt OMI systemet för tex injektionsbehandling då sådan är nödvändig.


Läs mer på startsidan "Om Ortopedisk Medicin"