Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder i ortopedisk medicin har för avsikt att förhindra belastningsskador eller om det redan uppstått, förhindra vidare utveckling eller återfall. Stor vikt läggs på inlärning av en bra kroppshållning (arbetsteknik) och diskussioner kring anpassning av arbetsstol, skrivbord etc. Även annat tas upp som har med förbättring av ergonomi på arbetet, i hemmet att göra samt skadeförebyggande åtgärder vid träning.