Klinisk Ortopedisk Medicin

– för ett professionellt och effektivt omhändertagande

Cornelia Skogh

Leg sjukgymnast PhT
Högre internationell examen i Klinisk Ortopedisk Medicin OMI

Om mig >>
Om Ortopedisk Medicin >>
Ortopedisk Medicin i vården >>
Vad är sjukgymnast/sjukgymnastik >>
DR James Cyriax >>
Utbildning i Ortopedisk Medicin OMI >>

 


Ortopedisk Medicin

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna.

Det är ett system i undersökning, diagnostik, differential diagnostik, prognos och behandling av ortopediska smärttillstånd på ett logiskt och systematiskt sätt.

Det är ett icke operativt undersöknings och behandlingssystem och den del av medicinen som på ett systematiskt sätt beskriver undersökning och behandling av rörelse och stödjeorganens sjukdomar d.v.s muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, slemsäckar/bursor, faschior, menisker, lösa fragment i leder och mellankotskivorna (diskarna).

Ortopedisk kirurgi är den del av medicinen som tar ställning till om man behöver opereras eller ej.

Läs mer om Ortopedisk medicin