Utbildning i Orthopaedic Medicine International OMI

Utbildningen är internationell och är samma för läkare och sjukgymnaster och löper över ca 4 år.

Utbildningen bedrivs i flera olika länder. I Norge är OMI utbildningen den dominerande ortopedmedicinska utbildningen. I Sverige har utbildning bedrivits kontinuerligt sen 1996.

I Sverige finns två lärarlag; www.ominorden.com och www.omi-stt.com

bok