Vad är sjukgymnast och sjukgymnastik

Sjukgymnaster finns inom många olika delar av vården. På sjukhusen, i öppenvården, på företag etc och har ofta en vidareutbildning efter sin grundutbildning .

På de privata praktikerna arbetar, företrädesvis, sjukgymnaster inom det ortopedmedicinska området, men även inom i neurologi, psykosomatik, andningsgymnastik etc.

Inom LSR = legitimerade sjukgymnaster riksförbund finns flera sk sektioner. Sektioner för sjukgymnaster speciellt inriktade på vissa områden.

Inom alla områden uppräknade nedan är sjukgymnaster specialiserade. Ett av dessa områden är ortopedisk medicin. Ortopedisk medicin är i sin tur uppdelat i två olika inriktningar;

OMI – Ortopedisk Medicin International

OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

Det är två olika utbildningssystem inom ortopedisk medicin, men där syftet är detsamma = undersökning och behandling av smärttillstånd i rörelse och stödjeorganen.

Ergonomi – hur man bäst använder sin kropp på en arbetsplats tex

Gerontologi & Geriatrik – kunskapen om åldrandet och äldre personers hälsa

Habilitering & Pediatrik – kunskapen om barn och barn med funktionshinder

Idrottsmedicin

Onkologi & Palliativ vård – kunskapen om vård i livets slutskede

Psykiatri & Psykosomatik – kunskapen om psykets påverkan på kroppen och vise versa

Reumatologi – kunskapen om de reumatologiska sjukdomarna