Höft

Ortopedisk Medicin i Stockholm - Rehabilitering av höft

Höftens smärttillstånd

Inflammation i leden (artrit)
Broskförändring i leden (artros)
Lös broskbit i leden (fri kropp)
• Inflammation i slemsäck (bursit)
• Smärta från muskler-muskel/senfästen
   - Trochanterit

Introduktion
När man har ”ont i höften” kan det betyda flera olika saker. Man kan mena höften när man har ont utåt skinkan eller man kan peka runt knölen på övre delen av lårbenet, som sitter på utsidan av höften. Smärta från själva höftleden känns oftast i ljumsken, eftersom höftleden är belägen djupare in i bäckenet. Smärta i detta område är vanligt, men innan själva höften undersöks skall man undersöka ländrygg och bäcken. Dessa strukturer kan ge utstrålande smärta, som kan uppfattas som om höften skulle kunna vara den egentliga orsaken.

Orsaken till smärta i höften kan komma från leden, ledkapseln, slemsäckar, muskler och muskel/senfästen. Skador i höften skiftar också beroende på ålder. Idrottsskador med smärtor i ljumsken är t.ex. vanligare hos yngre. Orsaken kan då vara ett skadat muskelfäste eller en ledkapselskada. Slemsäcksinflammation är däremot vanligare hos personer i medelåldern, företrädesvis kvinnor. 

Höften kan ge symptom i skinkan, ljumsken, utsidan av höften och smärta kan stråla ned på lårets framsida, utsida och baksida till knät och i vissa fall ned i underbenet. Det kan vara smärtsamt att gå kortare eller längre sträckor och det kan göra ont att ligga på höften. Vid fall och kraftigt våld mot höften måste man utesluta en eventuell fraktur. 

Inflammation i leden (artrit)
En inflammation i höftledens kapsel (artrit) syns inte alltid på röntgen, men kan ge stora problem. Symptomen är smärta i ljumsken med utstrålning ned mot knät. Ibland kan man även ha smärta i skinkan. Orsaken kan vara en ledkapselskada, som kan ha uppkommit genom t.ex. översträckning, vridvåld eller överansträngning av leden i kombination med lätt broskskada eller reumatoid artrit. Ledkapselinflammation kan även uppstå utan någon egentlig orsak alls. Inflammationen kanske inte syns vid undersökning, men kan ge stora problem som t.ex. smärta vid ansträngning, värk i vila och på natten. Vid undersökning hittar man ofta ett typiskt smärtmönster och nedsatt rörlighet som ger diagnosen artrit. Ortopedmedicinsk behandling är att bryta inflammationen med hjälp av kortisoninjektion in i leden samt adekvata sjukgymnastiska åtgärder.

Broskförändring i leden (artros)
Artros kommer från grekiskans ”artrosis” och betyder ”sjuk led”. Det som sker är en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosket på ledytorna. Artros benämns idag som en icke inflammatorisk reumatisk sjukdom och man försöker komma bort från benämningen ”förslitning”, som till viss del är missvisande.

En höftledsartros behöver inte ge smärta förrän ledbrosket börjar bli ordentligt utslitet, medans en inflammation i leden kanske inte syns men kan ge stora problem. Artros som ger symptom finns hos ca 8-10% av svenskarna i åldrarna 50-70 år. 

Det finns idag ingen bot för artros, men det finns flera sätt att lindra besvären och fördröja progressen. Där har sjukgymnastiken en stor uppgift och man vet att bland annat att konditionsträning, styrketräning, stretching av ledkapseln och en aktiv livsstil kan ha god effekt.

Om ledbrosket är ordentligt utslitet återstår ofta inget annan än att operera höften och sätta in en ledprotes.

Fri kropp i leden (broskbit)
En broskbit kan lossna från ledbrosket eller så kan det uppstå en skada inne i leden. Detta kan ge plötslig huggsmärta i ljumsken, som kan komma vid promenad på slät mark eller gång nedför i trappa. Man kan behöva stanna upp och stå på det andra benet eller röra och vrida det smärtande benet. Smärtan kan då försvinna direkt. Manipulation av höften ska prövas i ett försök att få den lösa broskbiten att lägga sig på ett bättre ställe i leden och därmed försöka få tillbaka full funktion. 

Inflammation i slemsäck (bursit)
Runt området för höften finns flera slemsäckar (bursor). Det är framförallt fem stycken som kan bli inflammerade och ge upphov till smärta. Det är psoasbursan i ljumsken, trochanterbursan på utsidan av höften, två stycken glutealbursor i skinkan samt en slemsäck under sittknölen. Alla slemsäckar ger olika symptom på smärta och vilken av dem som är irriterad fås i regel fram vid undersökning. Slemsäckarna i skinkan kan ge smärta ner i benet och är en vanlig orsak till det vi kallar för ”falsk ischias” = orsak till smärta ner i benet som ej kommer från själva ischiasnerven, se avsnittet ”Ländryggens smärttillstånd”. Behandlingen är kortisoninjektion in i slemsäcken. Dry needling kan också prövas, se under ”Behandling/Akupunktur”. Träning och stretching kan snarare förvärra situationen.

Smärta från muskler-muskel/senfästen
Den vanligaste muskelskadan i höften sker vid översträckning av adduktorlongusmuskeln. Den muskeln sitter på insidan av låret och fäster i ljumsken. Den skadas vanligen vid fotboll. Hamstringsmuskeln på lårets baksida är också en muskel som ofta skadas och då vid muskelns fäste på sittknölen i skinkan. Skador kan även uppstå i quadricepsmuskeln och sartoriusmuskeln på lårets framsida. Ovanligare är skador i psoasmuskeln i övre delen av ljumsken samt tensormuskeln på höftens utsida.

En muskelskada kan uppkomma antingen i själva muskelbuken, i övergången mellan muskel och sena eller där senan fäster in mot skelettet. Behandlingen vid akuta muskelskador bör starta så snabbt som möjligt. Exempel på behandling kan vara kyla, djup tvärfriktionsmassage, fokuserad stötvågs, TENS – transkutan nervstimulering för statisk kontraktion i avslappnat läge, excentrisk träning och ibland kortisoninjektion i infästningen mot skelettet. 

Trochanterit betyder inflammation i muskelfästena av de muskler som fäster runt den stora knölen på utsidan av höften. Knölen heter ”trochanter” på latin och runt den fäster flera av skinkans muskler. Fästena för musklerna på trochanter kan vara irriterade och orsaken till det kan vara flera. Det kan t.ex. vara en följd av att man går dåligt, då orsaken kan komma från själva höftleden. En ond ländrygg kan också vara orsak till överansträngning av muskulaturen i skinkan. En annan orsak till smärta i den här regionen kan komma från slemsäckarna, så det gäller att först utesluta andra eventuella orsaker. Behandling kan vara stretching, akupunktur, fokuserad stötvåg, styrketräning och ibland injektioner om ingenting annat fungerar.