Hand

Ortopedisk Medicin i Stockholm - Rehabilitering av handsmärtor

Handens smärttillstånd

• Inflammation i leder (artrit)
• Inflammation i senskidor
• Inklämning av nerver (t.ex. karpaltunnelsyndrom)
• Skada på TFCC ligamenten i handleden

 

 

Introduktion
Varje hand består av 27 ben, 2 artärer, 3 nerver samt inte mindre än 19 muskel/senor. Allt detta passerar in i handen via handleden. Smärtor från handen kan komma från någon av de små lederna, muskel/senor, senskidor eller nervinklämning med domning och stickning i handen som följd.Smärtor, myrkryp och domningar i handen kan även komma från nacken eller den sammanflätning av nerver som passerar under nyckelbenet. Det är viktigt att utesluta dessa eventuella orsaker innan behandling påbörjas.Våld mot handleden kan ge frakturer i mellanhandsbenen som kan vara svåra att upptäcka med vanlig slätröntgen. 

Inflammation i leder (artrit)
Leden mellan de två underarmsbenen - strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna) kan bli inflammerad och ge smärtor vid handleden. Vridning av handleden i ytterlägen ger då smärta. Inflammation i själva handleden ses bl.a. vid reumatisk artrit. Fraktur bör misstänkas om man skadat sig och handleden fortsätter att smärta, vara inflammerad och svullen 1-2 dygn efter skadan. 

Inflammation i leden vid tummens grundled (sadelleden) ger smärta framförallt när tummen förs uppåt mot handryggen. Tillståndet är vanligare hos kvinnor över 50 år och en liten broskförslitning (artros) kan vara grundorsaken. Inflammationen bör hävas med en kortisoninjektion in i leden. Att stretcha leden kan ge ökade besvär. Ibland kan ett litet handledsben röra sig ur position (subluxera) och ge smärta på ovansidan av handen ned mot handleden. Det är då svårt och smärtsamt att böja handleden uppåt. Behandlingen är manipulation.

Inflammation i senskidor
En senskideinflammation och förträngning kan ske i senfacket till två av tummens senor på tumsidan av handleden. Tillståndet som kallas Morbus de Quervain och som drabbar kvinnor mer än män, kan uppstå i slutet av en graviditet eller månaderna efter barnets födelse. Obehandlat kan tillståndet ge smärtor i sämsta fall 2-3 år. Problemet kan lätt åtgärdas på 2-3 dagar med en kortisoninjektion in i senskidan och behöver då sällan opereras. Samma senskideinflammation kan drabba den sena som böjer i tummen och ger då smärta på djupet i handflatan på tumsidan. Behandlingen är densamma som för Mb de Quervain. 

En liten knöl kan bildas på en sena, som mest för tankarna till att det ser ut som en ”ärta”. En sådan ”ärta” kan uppstå i handflatan på fingrarnas böjsenor och kan ge smärta och svårighet att räta ut ett finger, så kallat ”triggerfinger”. Tillståndet går vanligen spontant tillbaka efter några månader, i snitt 6-9 månader. Behandling är kortisoninjektion eller operation i besvärande fall. 

Hand

Inklämning av nerver (t.ex. karpaltunnelsyndrom) 
Två nerver kan klämmas i handleden, medianusnerven och ulnarisnerven. Medianusnerven löper i mitten av handleden på handflatesidan. När den nerven kläms och irriteras talar vi om ”karpaltunnelsyndrom”. Orsaker kan vara överansträngning av handleden, hormonellt betingat eller efter en förlossning. I ca 50 % av fallen kan ingen direkt orsak påvisas. Symptomen är i början domningar och stickningar i alla fingrarna utom lillfingret och halva ringfingret och uppstår när man använder handen. Domningar på natten kan förekomma, man måsta skaka på handen för lindring. Sedermera kan även smärta uppstå i handflatan och underarmen. Diagnosen kan ställas på flera sätt, men enklast är att ge en kortisoninjektion in i senskidan där nerven löper. Om besvären försvinner på några dagar är diagnosen klar, dessutom kan injektionen ge bot för gott. En nattskena så att handleden får vila kan vara en viktig del av behandlingen. Om man, trots bra resultat efter injektion, får 1-2 återfall kan operation (ligamentklyvning) övervägas.

Observera att buktning från disk i nacken eller ett nackdiskbråck med nervrotsinflammation samt påverkan på brachialnervplexat, sk thoracic outlet syndrom (TOS), kan ge liknande symptom som karpaltunnelsyndrom och måste uteslutas först, framförallt om operation övervägs.  

Skada på TFCC ligamenten i handleden
Handen består av handloven (carpus), mellanhanden (metacarpus) och fingrarna (digiti manus). Handloven består i sin tur av 8 små ben arrangerade i två rader. Små ligament löper mellan dessa ben för att stabilisera och kontrollera rörelserna. Handloven ledar sedan mot handleden via ett komplext system av ligament, senor och brosk, som förbinder handloven med strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna). Dessa ligament är mer kända som TFCC = ”the triangular fibrocartilage complex”. Den vanligaste orsaken till skada här är vid ett fall. 

Vridning eller annat övervåld t.ex. vid racketsporter kan också orsaka skada. När väl ligamenten är skadade, så kollapsar de små benen under trycket och ger symptom. TFCC skador är den vanligaste skadan i handleden. Andra vanliga skador på ligament i handen är ligamenten mellan båtbenet (os scaphoid) och månbenet (os lunatum) och mellan månbenet och det trekantiga benet (os triquetrum). Symptom på instabilitet i handleden är allt ifrån att vristen hoppar och knäpper till smärta. Vid TFCC skador förläggs smärtan mot lillfingersidan och ger förvärrad smärta om man rör handleden åt lillfingersidan eller när underarmen vrids. Diagnosen ställs genom att lokalisera smärtan och utföra specifika provokationstest. Skadan kan behöva åtgärdas av en handkirurg.