Armbåge

Ortopedisk Medicin i Stockholm - Rehabilitering av smärtor i armbåge

Armbågens smärttillstånd

• Inflammation i ledkapseln (artrit)
• Lös broskbit i leden (fri kropp)
• Inflammation i slemsäck (bursit)
• Smärta från muskler och senfästen
   - tennisarmbåge/epicondylalgia
   - golfarmbåge
   - fästet för bicepsmuskeln


Introduktion
Smärtan ligger antingen på utsidan eller på insidan av leden, mer sällan på framsidan. Smärtsymtom vid tennisarmbåge är smärta som strålar ner i underarmen och ibland ända ned till ring och långfinger. Vid skador i leden kan armbågen svullna och kännas varm. Vanliga orsaker är överansträngning eller att man utfört en ovan rörelse många gånger på kort tid. Vissa yrken t.ex. hantverkare är speciellt utsatta, men även gymträning kan medföra besvär, som vid fortsatta felaktiga rörelser kan pågå under lång tid. 

Inflammation i ledkapseln (artrit)
Ledkapselinflammation i armbågsleden kan uppstå efter våld, överansträngning, vid reumatisk artrit eller spontant utan någon påvisbar orsak. Inflammationen ger smärta diffust inuti armbågen och orsakar försämrad rörlighet och smärta när man sträcker ut eller böjer i armbågsleden. Om ett våld mot leden har skett och rotation av underarmen ger smärta bör man röntga för att utesluta fraktur. Behandlingen av ledinflammation är 1-2 kortisoninjektioner i leden, vilket brukar ge ett mycket gott resultat. 

Lös broskbit i leden (fri kropp)
Ibland kan en bit av ledbrosket lossna, antingen av skada eller spontant. Symptomet, framförallt hos yngre, kan vara att armbågen låser sig så att den inte kan sträckas ut helt eller att man inte kan böja fullt. Låsningen kan släppa inom några timmar eller dagar men kan ibland vara kvar länge. Högre upp i åldrarna kan det uppstå enbart smärtattacker i armbågen utan påtagliga låsningar. Dock kan personer som jobbat med fysiska yrken under många år, såsom t.ex. målare, få stora problem med periodvis inskränkt rörlighet i armbågen. Det kan då vara flera broskbitar som ligger och ”stör”. I svåra fall kan operation, där man tar bort broskbitarna, vara det enda som hjälper.

Den behandling som man ortopedmedicinskt kan utföra är att manipulera broskfragmentet, så att det placerar sig på ett bättre ställe i leden. Om detta inte går, återstår som sagt, operation. Operativ åtgärd ska alltid övervägas hos yngre personer med armbågslåsningar med ovanstående orsak. Detta på grund av senare komplikationer som kan uppstå i leden.

Inflammation i slemsäck (bursit) 
På baksidan av armbågen finns en slemsäck som kan svälla upp och ibland ge smärta. Orsaken kan vara ett slag mot området eller att man t.ex. under längre tid komprimerat slemsäcken mot hårt underlag så kallad ”studentarmbåge”. Svullnad kan också uppstå utan någon direkt orsak. Behandlingen är att tömma slemsäcken på vätska och ge kortisoninjektion. Proceduren kan behöva upprepas efter några veckor. 

Smärta från muskler och senfästen 

Tennisarmbåge

90 % av de som söker för armbågsbesvär får diagnosen tennisarmbåge (så kallad epicondylalgia). Ett tillstånd där underarmen sträckmuskulatur är engagerad och som ibland kan vara mycket besvärande och långdraget. Denna diagnos har många olika orsaksbeskrivningar, men ofta handlar det om smärtande ärrvävnad i ett från början inflammerat muskel/senfäste, som fäster på utsidan av armbågen. Orsaken till besvären är rörelser där handleden böjs uppåt och där man har överansträngt handleden under en längre tid t.ex. vid datorarbete, målning, spika mycket under flera timmar eller dagar i sträck. Vid stora besvär kan smärtan stråla ned till handryggen, tumme och ringfinger. Ibland kan smärtan vara så kraftig att man tappar saker som mjölkpaket samt att man har nattvärk. Är det riktigt illa, så kan man inte ens hålla i en penna. 

Behandling av tennisarmbåge består av djup tvärfriktionsmassage, excentrisk träning och stretching beroende på hur kraftig irritationen är. Fokuserad stötvågsbehandling, så kallad shockwave, kan också fungera bra. Kortisoninjektion i kombination med djup tvärfriktionsmassage kan också vara en lösning om det är svårt att komma åt problematiken.

Golfarmbåge
Mer sällan kan smärta uppstå på insidan av armbågen och vi talar då om en golfarmbåge. Då är det underarmens böjmuskulatur som är engagerad och det är de muskler som böjer handflatan nedåt.

Fästet för bicepsmuskeln
Bicepsmuskeln fäster djupt in på framsidan direkt nedanför armbågen och kan vid skada ge smärta vid böjning av armbågen mot motstånd.