Bäcken

body-backen       body-backen-illustration

Bäckenets /SI-ledens smärttillstånd 

• Smärta från leden (artrit)
• Skador i ligament

 

 

 

Introduktion
SI-leden (sacroiliacaleden)
= den stora led som förbinder korsbenet (sacrum) med bäckenbenen (ilium).

pixel*Korsbenet (sacrum) består av 5 stycken sammansmälta kotor.

Den nedersta ländkotan = ländkota nr 5, ledar med ryggradens kraftigaste disk mot *korsbenet.  Korsbenet ledar i sin tur mot de båda bäckenhalvorna via sacroiliacalederna, se bild. Det är en led som hålls samman av mycket kraftiga ligament, som gör att rörligheten i leden blir nästan noll, ca 2-4 graders rotation enligt vissa studier. Det är en led som förr i tiden och tyvärr än i dag, får skulden för att ofta orsaka smärtor i ländryggen pga att vara överrörlig, kunna röra sig ur position (subluxera) framåt eller bakåt eller helt enkelt bli "dysfunktionell". En mängd tester har beskrivits för att kunna påvisa försämrad SI-ledsfunktion. Utfallet av de flesta testen har visat sig vara mer beroende av undersökarens upplevelse än av patientens grad av besvär. Sanningen är att SI-leden sällan ger ländryggssmärtor utan oftast är det själva ländryggen som ger smärtan, se ”Ländryggens smärttillstånd”. Ibland kan dock SI-leden eller dess ligament bli irriterade/ inflammerade och ge smärta över leden med utstrålning ned i skinkan och baksidan av låret. Inga domningar upplevs som vid inflammerade nervrötter. 

Smärta från leden
Ledinflammation (artrit) i SI-leden kan orsakas av sjukdomen Morbus Bechterew, som är en reumatisk sjukdom. Sjukdomen är något vanligare bland män och åldern är ungefär mellan 15-40 år. Den går i skov, symptomen kan skifta mellan höger och vänster sida och patienten kan vara besvärsfri mellan skoven. Karaktäristiskt för Mb Bechterew är smärta och stelhetskänsla tidigt på morgonen som förbättras under dagen vid rörelse. 

Vid pågående inflammation är provokation av SI-leden mycket smärtfull, detta undersökningsfynd kan ge misstanke om diagnosen långt innan röntgen visar något. Ett blodprov som ger anledning till misstanke om Mb Bechterew är om HLAB27 faktorn finns i blodet, även om provet inte är 100% säkert. Om flera leder är drabbade bör en reumatolog konsulteras.

Skador i ligament
Ligamenten runt SI-leden kan skadas vid t.ex. fall på skinkorna eller bilolyckor, men p.g.a. ligamentens styrka krävs ett mycket kraftigt våld. Hormonella förändringar i slutet av en graviditet kan försvaga ligamenten och ge upphov till översträckning och smärta. Smärtan kan lokaliseras till nedre delen av ländryggen och ibland stråla ned i ett ben.