Nacke

Ortopedisk Medicin i Stockholm - Rehabilitering av smärta i nacke

Nackens smärttillstånd

• Akut nackspärr
• Nacksmärta med utstrålning i arm (rhitzopati)
• Långvarig nackvärk

Introduktion
Nacken består av 7 stycken nackkotor och drabbas av olika typer av problem i olika åldrar, vartefter som förutsättningarna i vår ryggrad förändras. I yngre år drabbas man oftast av nackspärr. I medelåldern dominerar utstrålning ner i arm. Senare kan problem uppstå med klämning av nerver p.g.a. förslitningar i ryggraden. Orsaken till det är företrädesvis diskarna = broskskivorna, som sitter mellan kotorna i nacken. De finns där för att vi ska kunna röra på vår ryggrad.

Den 7:e nackkotan är den man kan känna sticker ut mest när man böjer huvudet framåt. Det är det område i nacken som ger mest upphov till besvär p.g.a. att vi lätt tappar hållningen här och sjunker ihop samt att vi i kombination gärna skjuter fram hakan. Följden blir en hög belastning på kotorna i detta område och det kan ge stora besvär.

Diskarna i nacken är oftast upphovet till smärtan. Disken ”i sig” är inte orsaken, men den trycker mot strukturer som sätter igång smärtmekanismer i kroppen. En disk kan vara ”hel”, men ändå ge besvär eller den kan ha gått sönder ute i kanten och då kan ett diskbråck uppstå. Ett diskbråck kan ge kraftig värk, men är inget farligt tillstånd. ”Bråcket” läker så småningom ut och då brukar symptomen avta. Det är det som kallas ”spontanläkning” och det vill man först försöka vänta ut. Under tiden provar man ”konventionell” behandling = den behandlingsarsenal som en ortopedmedicinskt utbildad sjukgymnast/läkare har att erbjuda. Med hjälp av ortopedmedicinsk behandling kan framsteg göras, det visar sig rätt snart om det fungerar. Med hjälp av behandling kan man också påskynda ett tillfrisknande markant.

I tillägg till mekanisk problematik = diskproblematik i nacken, så får man ofta spänd och ond muskulatur. Vid behandling av akuta besvär brukar detta oftast lösa sig av sig själv. Vid mer långvarig problematik så får man ofta ”muskelknutor”.  En del av en muskel, ofta den mellan nacke och axel, smärtar ordentligt. Muskeln blir irriterad och man behöver få igång cirkulationen lokalt med hjälp av tvära friktioner eller akupunktur, så att muskeln kan återhämta sig.

Akut nackspärr
Drabbar oftast personer i 20-35 års ålder. Nacken smärtar kraftigt, man kan inte röra nacken, framförallt inte vrida och man känner instinktivt att man vill hålla huvudet helt stilla. Smärtan sitter företrädesvis på en sida och kan sprida sig ner mellan skulderbladen och ut mot axlarna. Akut nackspärr går vanligen över spontant efter ca 1-2 veckor. Genom ortopedmedicinsk behandling kan man påskynda tillfrisknandet betydligt. 

Nacksmärta med utstrålning i en eller båda armarna (rhitzopati)
Drabbar företrädesvis personer över 35 år. En ”vanlig” nackspärr kan utvecklas till successivt ökad utstrålande smärta. Här är oftast någon eller några nervrötter i kläm och det kan ge kraftig värk/myrkryp ut i arm, så långt som ända ner i fingrarna. Tillståndet läker oftast ut efter 3-4 månader, men ortopedmedicinsk behandling fungerar bra även här. Givetvis kan man ha så kraftiga besvär att behandling ej ”biter”. Då kan man försöka med cortisoninjektion för att få åstadkomma en läkning i nervroten. Om ingenting hjälper och värken är outhärdlig så kan det bli fråga om operation.

Långvarig nackvärk
Smärtan kan komma och gå i perioder, för att sedan bli mer konstant. Värken kan vara lokaliserad enbart till nacken, men sprider sig ofta ut mot axlarna och ner till skulderbladen och bröstryggen. Klämmet från en disk eller flera vill då inte spontant ge med sig, utan har ofta hängt i en längre tid. Oftast upplevs ökade besvär vid t.ex. skrivarbete och bilkörning. Tillståndet kan pågå i flera år obehandlat. Behandlingen är manipulation, ibland i kombination med cortisoninjektion av läkare.