Traktion

Traktion är en behandlingsmetod för att kunna separera leder tex vid viss diskproblematik i ryggen eller tex vid ledinflammationer där man töjer lednära strukturer som kapsel och ledband.