TENS/NMES

Smärta i ländryggen - behandling med Tens, Nem, Ortopedisk Medicin StockholmTENS – Transkutan elektrisk nervstimulering

Stimulering av nervsystemet via att man placerar elektroder på huden och framkallar elektriska impulser via en NMES apparat.

TENS används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet, dvs. såväl nociceptiv smärta som neurogen smärta.

Vid TENS utnyttjas kroppens egna smärthämmande mekanismer via nervsystemet. Det sker via en omkoppling i ryggmärgen i ryggkotpelaren, så att smärtsignalerna stannar i ryggen och ej går upp till hjärnans smärtcentrum. Det är alltså ett sätt att "lura" smärtsignalerna att nå hjärnan = Gate control teorin.

Vid långvarig smärta kan man mer eller mindre kontinuerligt ha elektroder placerade på kroppen och ha med sig TENS apparaten i det dagliga livet. TENS apparat går att hyra via hjälpmedelscentralerna.

TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till tex akupunktur. Kan även användas vid tex sårläkning, som beror på perifer cirkulationsrubbning och vid behandling av illamående.


NMES – Neuromuskulär elektrisk stimulering

Stimulering av nervsystemet via att man placerar elektroder på huden och framkallar elektriska impulser via en NMES apparat.

Aktiviteten och funktionen i en muskel minskar när de elektriska impulserna från hjärnan via nervsystemet av någon anledning är störd.

Central nervskada: Skada på nervsystemet som uppstått via skada i hjärnan eller ryggraden.

Perifer nervskada: Skada på nerv som går ut till armarna eller benen, tex efter en skada i ryggen på nerven som lyfter foten när vi går. Förmågan att själv med viljans hjälp "ta kommandot" över en eller flera muskler fungerar alltså sämre eller inte alls. Elektrisk stimulering via elektrodplattor från en NMES apparat kan då hjälpa till att stimulera de motoriska nervändarna och på så vis stimulera muskeln till aktivitet.

Vid NMES behandling stimuleras de motoriska nerverna för att åstadkomma muskelsammandragningar. Även smärtlindring uppnås via att beröringsfibrer stimuleras.

Metoden är ett komplement till annan rehabilitering som rörlighetsträning, styrka, koordination och funktionell träning. Metoden passar lika bra för behandling på klinik som för egenbehandling i hemmet.