Mobilisering

Utförs genom upprepade passiva rörelser med varierande rörelseutslag, som är innanför gränsen för ledens fysiologiska rörlighet.

Rörligheten i en led kan vara nedsatt på grund flera olika orsaker tex stelhet, sammanväxtningar, buktning av disk, lös broskbit - benäms också ibland fri kropp, ledmus eller loose body. För att få tillbaka rörligheten och därmed kunna minska eller helt få bort symptomen använder man sig av manipulation eller mobilisering för att återskapa den fysiologiska rörligheten i leden.