Manipulation

Utförs genom att leden förs till ytterläge och sen ges en extra töjning/tryck med litet rörelseutslag.

Rörligheten i en led kan vara nedsatt på grund flera olika orsaker tex stelhet, sammanväxtningar, buktning av disk, lös broskbit - benäms också ibland fri kropp, ledmus eller loose body. För att få tillbaka rörligheten och därmed kunna minska eller helt få bort symptomen använder man sig av manipulation eller mobilisering för att återskapa den fysiologiska rörligheten i leden.

Dessa behandlingar utförs med alltid med hänsyn till patientens fulla medverkan och kontroll över behandlingen. Det innebär en ständigt pågående kommunikation/informationsutbyte mellan sjukgymnasten och patienten under hela behandlingen.