Kroppskännedom

Att bli medveten om kroppen vid träning och i olika jobbsituationer kan ge helt nya dimensioner. Genom att koncentrera sig på hur kroppen fungerar och hur kroppen rör sig i olika träningsmoment kan man få väsentligt mycket mer ut av sin rehabilitering och träning. Kroppen är ett fantastiskt instrument och där kan du hämta mycket av möjligheten till att kunna använda kroppen på ett bra sätt så väl hemma, som på jobbet och i olika träningsmoment i förebyggande syfte, efter att du avslutad din rehabperiod.