Excentrisk träning

Används företrädesvis vid skador i senor, senfästen och muskler. Det innebär att den skadade strukturen enbart belastas i avslappningsfasen d.v.s när tex en sena töjs ut. Träningsformen används vid tex problem i arm, axel och hälsena och är en form av uthållighetsträning.