Akupunktur

akupunktur_61658001Västerländsk Medicinsk Akupunktur (WMA)

Akupunktur används för att minska smärta/värk och för att stimulera läkningsprocessen. Definieras som "en terapeutisk åtgärd som inbegriper införande av tunna nålar i kroppen". Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur. I nutid används kunskap från fysiologi, anatomi och patologi samt från principerna av evidens(vetenskaplig)baserad medicin.

I Kina gjordes, för drygt tvåtusen år sedan, upptäckten att nålar instuckna på olika ställen i kroppen kunde påverka olika funktioner. Förklaringsmodellerna hänfördes då till Taoismen. Sedan dess har förståelsen för akupunktur utvecklats. En förklaring till den smärtstillande och lugnande effekten är bl.a att nålsticken stimulerar kroppens produktion av endorfiner, som är ett kroppseget morfin samt blockerar smärtimpulserna till ryggmärg/hjärnan (centrala nervsystemet) = Gate control teorin.

Triggerpunktsakupunktur – vid smärta och värk uppstår ofta koncentrerade smärtområden i muskulaturen. Dessa punkter, triggerpunkter, kan med framgång behandlas med hjälp av akupunktur, för att minska symptomen.

Perioststimulering – behandling via akupunkturnål där man vill uppnå en smärtlindrande/cirkulationsökande effekt genom att stimulera benhinnan med akupunkturnålen. Tex vid en mindre led, acromioclaviculaleden, som ledar mellan nyckelbenet och skulderbladet. Behandlingen sker då i gränslandet mellan ledkapseln och benhinnan.